לחץ להרשמה לאירוע הקרוב >

תקנון

חוקי התחרות:

הרשמה וכניסה לטורניר:

 • הכניסה לטורניר מוגבלת לשחקנים מגיל 18.
 • הכניסה לטורניר כפופה לתשלום מלא של דמי הכניסה וקבלת כרטיס כניסה.
 • בתשלום דמי הכניסה, מתחייב השחקן להכיר ולעמוד בכללי ההתנהגות הנדרשים בטורניר המפורטים בתקנון זה, ומסכים השחקן לקבל עליו כל סנקציה שתוחלט על ידי מנהל הטורניר ובהתאם לחוקים שנקבעו בתקנון.
 • בתשלום דמי הכניסה , מסכים השחקן לסיקור התקשורתי של האירוע, לרבות צילום ווידאו, ומצהיר כי אין לו התנגדות לכך.
 • ההשתתפות אסורה על מארגני הטורניר ומנהליו.
 • הרשמה מאוחרת (Late Registration) אפשרית עפ"י המוגדר ספציפית בכל טורניר ובכל מקרה, לא לשחקן אשר כבר הודח מהטורניר. שחקן הנכנס לטורניר בהרשמה מאוחרת, ייכנס עם ערימת צ'יפים מלאה.
 • כניסה מחודשת (Re-Entry) אפשרית (על בסיס מקום פנוי) עפ"י המוגדר ספציפית בכל טורניר והיא מחייבת תשלום מלא של דמי הכניסה.
 • SURRENDER – שחקנים שסיימו את יום 1A עם כמות צ'יפים הנמוכה מהערימה ההתחלתית של הטורניר – רשאים "להיכנע" ולוותר על הערימה שלהם לטובת כניסה מחדש ביום 1B.
 • חלוקת הפרסים למשתתפים תהיה עם יציאתם מהטורניר.  למען הסדר הטוב, כל שחקן אשר יזכה בפרס יאשר בחתימתו האישית את קבלת הפרס.
 • בחדרי פוקר מסויימים (בלגראד, מלטה) חוקי הבית מחייבים ניכוי של 3* מקופת פרסים של כל טורניר שמתקיים להוצאות עובדים.

הושבה ופרסים:

 • מושבי הטורניר ישובצו באופן אקראי. שחקן שהחל את הטורניר במושב הלא נכון עם כמות הצ'יפים הנכונה יועבר למושב הנכון.
 • 12% מסך המשתתפים הסופי יזכו בפרס כספי ע"ב מיקומם הסופי בטורניר.
 • שחקנים יכולים לבחור לדון בהסדר חדש לחלוקת כספי הפרס. ההסכם חייב להתקבל בפה אחד. אם הושגה עסקה, על השחקנים ליידע את מנהל הטורניר באופן מיידי. בכל עסקה שהיא, לא ניתן
 • לחלק את הגביע ו-10% מסך הפרס הראשון. הטורניר ימשיך והמנצח יקבל בנוסף לכספי העסקה את הגביע והסך הנותר.

חוקי המשחק:

 • כל שחקן יקבל כמות התחלתית זהה של צ'יפים ובהתאם למבנה שנקבע לטורניר.
 • מבנה הימורי חובה (BLINDS) וזמן לשלב מפורסם באתר.
 • המנצח במשחק הוא השחקן שצבר את סך כל הצ'יפים שיחולקו. רשימת חלוקת הפרסים לשחקנים שיתברגו במקומות המזכים בפרס כספי תפורסם לאחר סיום ההרשמה.
 • חוקי הפוקר מבוססים על חוקי ה-TDA . חוק שאין לו התייחסות בתקנון זה, ייפסק עפ"י חוקי ה-TDA.
 • חוקי הבית (הקזינו המארח) גוברים על חוקי ה-TDA והיכן שקיים מקרה כזה, יינתן לו הדגש בתדריך הפתיחה בטורניר.
 • הגינות וספורטיביות יהיו בראש סדר העדיפויות של תהליך קבלת ההחלטות של מנהלי הרצפה.
 • אנגלית היא השפה הרשמית בטורנירים בינלאומיים. שחקנים מחוייבים לדבר אך ורק באנגלית כל עוד ישנם קלפים חיים ביד ( גם אם עבורם היד הסתיימה).
 • יש להשתמש במונחי פוקר רשמיים בלבד כגון: bet, raise,call , fold, check, all in,   pot (בפוט לימיט בלבד). השימוש בשפה לא תקנית תיעשה באחריות השחקן בלבד ועלולה לגרום לתוצאה – ופסיקה – מנוגדת למה שהשחקן התכוון אליו
 • שחקנים אינם רשאים לדבר בטלפון בזמן משחק הפוקר. כללי הבית יחולו על סוגי מכשירים אלקטרוניים אחרים.
 • שחקן חייב להיות ישוב במקומו בזמן חלוקת הקלף הראשון לשולחן או שידו תוכרז "מתה". שחקנים חייבים להיות ישובים במקומותיהם על-מנת לבקש ספירת זמן.
 • שחקנים חייבים להישאר ליד השולחן אם יש להם עדיין יד "חיה". אם שחקן עוזב את השולחן לפני שהוא פעל ביד, ניתן יהיה לאכוף עליו עונש כאשר יחזור לשולחן כאילו פעל שלא בתורו.
 • שחקנים חייבים לשמור על הקלפים שלהם גלויים לעין בכל העת על השולחן. הקלפים לא יהיו מכוסים לחלוטין על ידי ידיו של השחקן או מוסתרים לחלוטין ע"י מגן קלפים.
 • חובת השמירה על הקלפים מוטלת על השחקן. ניתן להניח על הקלפים ידיים, ציפ' או כל אובייקט אחר. במקרה של אי שמירה על הקלפים, ושריפתם על ידי הדילר, היד תוכרז כמתה והקלפים לא יוחזרו.
 • הצ'יפים של השחקנים חייבים להיות גלויים לעין בכל העת. צ'יפים בערכים גבוהים יותר חייבים להיות מקדימה. הצ'יפים צריכים להישמר בערימות ניתנות לספירה ובכפולות של 20 צ'יפים זהים – ככל שיש. מנהלי טורניר ישלטו במספר ובערכים של צ'יפים במשחק ועשויים להוציא מהמשחק צ'יפים עם ערכים נמוכים לא-רלוונטיים לאותו השלב.
 • אסור שיהיו שום חפצים זרים על השולחן פרט למגן קלפים אחד לכל שחקן. חל איסור להניח מכשירים אלקטרוניים על השולחן.
 • פעילות משמעותית ((action מוגדרת כאחד מהשתיים:
  • כל שתי פעולות בזמן תור, אשר לפחות אחת מהן חייבת להיות כרוכה בלהכניס צ'יפים לקופה (כלומר כל שתי פעולות למעט שתי פעולות צ'ק או שני קיפולים).
  • כל שילוב של שלוש פעולות בזמן התור (צ'ק, הימור, העלאה, השוואה או קיפול).
 • אם הוכרזה חלוקה מוטעית (misdeal), כל ההימורים יוחזרו לשחקנים, ופעולות השחקנים יבוטלו. ברגע שפעילות משמעותית התרחשה, לא ניתן להכריז על חלוקה מוטעית וחובה לשחק את היד עד סופה.
 • מצבי חלוקה מוטעית כוללים ל:
  • הקלף הראשון / השני של היד נחשפו עקב טעות דילר.
  • שניים או יותר מהקלפים המוסתרים נחשפו על ידי הדילר.
  • שני קלפים מיותרים או יותר כבר חולקו.
  • מספר לא נכון של קלפים חולק לשחקן.
  • כפתור הדילר היה במקום הלא נכון.
  • הקלף הראשון חולק למקום הלא נכון.
  • קלפים חולקו למושב ריק או לשחקן שאינו זכאי ליד, אי חלוקה של קלפים לשחקן הזכאי ליד.
 • יד נחשבת למתה ברגע שהגיעה ל"מאק": הקלפים השרופים, הלוח, או ערימת הקלפים שנזרקו עם הפנים כלפי מטה, על ידי השחקן או הדילר. מנהל טורניר רשאי לאחזר יד אשר באופן טכני הושלכה למאק ולהכריז עליה כיד חיה אם הוא מאמין שיש סיבה טובה לכך והיא ניתנת לשיחזור בבירור.
 • חפיסה פסולה- יד תבוטל אם בזמן במהלך היד מתגלה כי בחפיסה ישנם:
  • מעט מדי או יותר מדי קלפים.
  • קלפים עם גב בצבעים שונה
  • שני קלפים או יותר מאותו ערך ואותו ה-suit.
 • החלפות חפיסה יהיו לפי יוזמה של הדילר או לפי שינויי רמת הבליינדים בטורניר, או בהתאם להמלצת הבית. שחקנים רשאים לבקש החלפות חפיסה רק אם מצאו קלפים שניזוקו או קלפים מסומנים.
 • שחקנים אשר הולכים משולחן שנסגר  למלא מושבים בשולחן חדש, מקבלים על עצמם את הזכויות ותחומי האחריות של המיקום החדש שלהם. הם עשויים לקבל את הביג בליינד, הסמול בליינד, או את הכפתור (dealer).
 • כאשר מתבצע איזון שולחנות, השחקן שהיה אמור להיות הביג בליינד הבא יועבר למושב הגרוע ביותר ((worst position  בשולחן החדש.
 • שחקנים שבכוונה מתחמקים מתשלום בליינדים בעת מעבר משולחן שנסגר ישאו בעונש.
 • כאשר חלף זמן סיבוב ורמת בליינדים חדשה הוכרזה על ידי חבר בצוות הטורניר, הרמה החדשה תחול על היד הבאה. יד מתחילה עם תחילת פעולת ערבוב הקלפים.
 • היה והשחקן ביצע פעולה שלא בזמן תורו, בין אם ההכרזה היא מילולית ובין פיזית, החלטתו תהיה מחייבת אם הפעולה עד לשחקן לא השתנתה. צ'ק,  callאו קיפול אינם נחשבים לשינוי פעולה. אם שחקן פעל שלא בתורו והיה שינוי של הפעולה, השחקן שפעל שלא בתורו יכול לשנות את פעולתו ע"י צ'ק, השוואה, העלאה או קיפול ויוכל לקבל את הצ'יפים שלו בחזרה. אסור לשחקנים לפעול שלא בתורם מתוך כוונה להשפיע על השחקנים שפועלים אחריהם. קיפול שלא בזמן התור הוא מחייב.
 • יוצא דופן הוא המקרה בו ישנם רק 2 שחקנים ביד (הדס אפ), ואז ההימור של השחקן שהימר מחוץ לתור "על תנאי", זכות הדיבור תחזור לשחקן שתורו להמר – והשחקן שהימר מחוץ לתור יהיה מחוייב לכל פעולה שהשחקן שתורו להימר – ביצע. במידה והשחקן שתורו להמר הימר בסך הגבוה מההימור מחוץ לתור – לשחקן שהימר מחוץ לתור תינתן האופציה להשלים את סך ההימור או לעשות פולד – אך ההימור מחוץ לתור יישאר בקופה.

הימור והעלאה:

 • ניתן להכריז על ​​הימור באופן מילולי או גופני, באמצעות תנועה של צ'יפים. במקרה של שחקן שמבצע הכרזה מילולית ופיזית, הפעולה שנעשתה קודם הינה מחייבת . מקרה בו צ'יפים הועברו קדימה בתנועה משמעותית, בין אם נגעו בשולחן ואם לאו, ייחשב כהימור.
 • במשחקים של נו לימיט או פוט לימיט, העלאה חייבת להתבצע על ידי:
  • הצבת מלוא הסכום בקופה בתנועה אחת, או
  • הכרזה מילולית על הסכום לפני ההצבה בקופה, או
  • הכרזה מילולית "רייז / העלאה" לפני השלמת הסכום הנדרש להשוואה ואז השלמת הפעולה עם תנועה נוספת אחת.
  • זוהי אחריות השחקן לעשות את פעולותיו ברורות.
 • אין הגבלה על מספר ההעלאות במשחקים של נו לימיט או פוט לימיט.
 • הצבת צ'יפ בערך גבוה ((oversize chip בודד אל מול הימור או בליינד תחשב כהשוואה אם לא קדמה לה הכרזה על העלאה באופן מילולי. כדי לבצע העלאה עם צ'יפ בערך גבוה, ההעלאה חייבת להיות מוכרזת לפני שהצ'יפ פוגע על-פני השולחן.
 • כאשר עומדים בפני הימור, הצבת צ'יפים מרובים בעלי אותו ערך תחשב כהשוואה אם לא הייתה הכרזה על העלאה במקרה בו הסרת צ'יפ אחד משאירה פחות מסכום ההשוואה.
 • מקרה של הצבת צ'יפים בקופה בתנועות מרובות, ללא הצהרה מילולית מראש, ייחשב להימור שרשרת ׁ((string bet, ובמקרה זה יילקחו בחשבון רק הצ'יפים שהוצבו בקופה בתנועה הראשונית ואלו יהיו כפופים לכללים של ערכי הימור והעלאה מינימליים.
 • העלאה חייבת להיות לפחות בגודל של ההימור או ההעלאה האחרונה בסיבוב ההימורים הנוכחי. אם שחקן מכניס כמות צ'יפים של 150% או יותר מההימור הקודם, הוא יידרש לבצע העלאה מינימלית בגודל מלא.
 • הימור All-in של פחות מגודלה של העלאה מלאה אינו פותח מחדש את את סיבוב ההימורים לשחקן שכבר פעל באותו סיבוב הימורים. שחקנים שנותרו עדיין עשויים לבצאה העלאה נוספת להימור המקורי.
 • שחקן המשתמש באוצר מילים ובמחוות בלתי רשמיות לוקח על עצמו את הסיכון שאלו עשויים להתפרש במובן אחר מזה שהשחקן התכוון לו. כמו כן, בכל פעם שהכרזה על גודל של הימור עשויה לקבל מספר משמעויות רבות, אותה הכרזה תחשב כבעלת הערך החוקי הקטן ביותר.
 • שחקנים זכאים לקבל מידע על גודל הקופה במשחקי פוט לימיט בלבד. במשחקי נו-לימיט, שחקנים רשאים לבקש מהדילר לפרוש הקופה עבורם כדי לאפשר לראותה בצורה ברורה.
 • שחקנים אשר מבצעים מהלך של אול אין חייבים להכריז על כך בצורה ברורה ו / או להזיז באופן ברור את כל כמות הצ'יפים שלהם קדימה. הימור אול אין מחייב את כל הצ'יפים של השחקן ליד. צ'יפים שהתגלו או הוסתרו יהיו מחויבים לקופה.

 

חשיפת קלפים לקביעת המנצח:

 • LAST MAN STANDING- השחקן האחרון שמחזיק קלפים חיים – הוא הזוכה בקופה. אין חובה על שחקן זה לחשוף את קלפיו במקרה בו כל שאר הקלפים של השחקנים האחרים נשרפו – אולם לכל שחקן בשולחן יש את הזכות לדרוש כי מנהל טורניר יראה את הקלפים ויוודא כי לא בוצעה "העברת צ'יפים." (COLLUSION) שחקן רשאי לשרוף את קלפיו בלי חשיפתם, אך הדבר מחייב אותו לפולד.
 • בסופו של סיבוב ההימורים האחרון ומבלי שאף אחד מהשחקנים נמצא באול אין – השחקן שביצע את הפעולה האגרסיבית האחרונה בסיבוב ההימורים האחרון חייב להראות את קלפיו ראשון. אם לא היה הימור בסיבוב האחרון, השחקן שנמצא משמאל לכפתור יראה את קלפיו ראשון.
 • כאשר אחד או יותר מהשחקנים נמצא באול אין פעולות ההימורים על ידי כל השחקנים ביד הסתיימה, הדילר ינחה את כל השחקנים הנמצאים ביד לגלות את הקלפים שלהם.
 • כאשר מגיעים לשלב של פתיחת הקלפים, כאשר כל היריבים זרקו את הידיים שלהם, היד החיה האחרונה זוכה בקופה.
 • שחקן חייב להראות את כל קלפיו בעת שהוא משחק את הלוח כדי לקבל חלק מהקופה.
 • דילרים אינם יכולים להרוג יד מנצחת שהוצגה על השולחן, והייתה בבירור היד המנצחת. על השחקנים החובה לסייע בקריאה של הידיים שהוצגו על השולחן אם נראה כי שגיאה עומדת להתבצע או כבר נעשתה.
 • פרט למקרה שבו מדיניות הבית דורשת הצגת ידיים או מספקת זכות מפורשת להצגת ידיים על פי דרישה, בקשה לראות יד הינה זכות המוענקת על פי שיקול דעתו של מנהל הטורניר על מנת להגן על ההגינות של המשחק (חשד ליד לא חוקית, שיתוף פעולה, וכו').
  הצהרות מילוליות לתוכן היד של שחקן בעת פתיחת הקלפים אינן מחייבות. גם אם שחקן לא הכריז נכון על קלפיו, הערך של הקלפים הפתוחים על שולחן מדבר בעד עצמו.
 • במקרים של קופה צדדית, השחקנים שמעורבים בקופה הצדדית יחשפו ראשונים את הקלפים על פי סדר הפעולה ביניהם.
 • במצב של אול-אין, כל הקלפים ייחשפו ע"י לפני פתיחת קלף או מסירת הקופה למנצח.
 • כל הידיים המפסידות יישרפו על ידי הדילר לפני הענקת הקופה למנצח.
 • כל שחקן מחויב אתית להסב את תשומת לב השחקנים במקרה של טעות בקריאת היד המנצחת.
 • לכל שחקן בשולחן שמורה הזכות לקבלת מידע שווה. אם שחקן הראה את קלפיו לשחקן אחד בשולחן, הוא מחויב להראות את קלפיו לכל השחקנים (show one show all)

שוויון:

 • במקרהשלשוויוןבידיים, הקופה תחולק בין השחקנים.
 • אם נותר צ'יפ לא זוגי שלא ניתן לחלקו, הוא יחולק לשחקן שאחרי הכפתור.

איזון וצמצום שולחנות:

 • איזון בין שולחנות – כאשר נדרש, ייאזן מנהל הטורניר בין שולחנות כאשר בשולחן ישנם שני שחקנים יותר משולחן אחר. במקרה שכזה, יעביר מנהל הטורניר את השחקן שיושב "אנדר דה גאן" ביד הנוכחית – משמע, השחקן שאמור להיות "הביג בליינד" ביד הבאה.
 • בכניסתו לשולחן החדש, יתיישב השחקן שהועבר בעמדה הגרועה ביותר – משמע, בכיסא הפנוי שהכי קרוב ל"ביג בליינד הבא.
 • במצב בו סך השחקנים שנותרו בטורניר מאפשר סגירת שולחן – משמע, שישנם מושבים פנויים בשולחנות האחרים בסך השווה למספר השחקנים בשולחן –קביעת השולחן אליו עובר כל שחקן תהא בהגרלה. גם אם אמור גורם מצב בו שחקן שהיה ביג בליינד ביד האחרונה – מתיישב שוב בביג בליינד בשולחן החדש.

שונות:

 • בטורניר שנמשך מספר ימים, השעון ייעצר 10 דקות לפני תום הרמה הסופית של היום ובמקום זאת יוכרזו 5-7 ידיים אחרונות, שייקבעו בהגרלה ע"י שחקן פעיל.
 • עם ההגעה לשולחן הגמר, סדר הישיבה של שחקנים חייב להיקבע מחדש באופן אקראי.
 • העמדה ההתחלתית של כפתור הדילר תקבע באופן אקראי.
 • במשחק Heads-up, הסמול בליינד הוא הכפתור ויפעל ראשון לפני הפלופ ואחרון בכל סיבובי ההימורים הבאים. הקלף האחרון מחולק לכפתור. כאשר מתחיל לשחק Heads-up ייתכן שמיקומו של הכפתור יותאם כדי להבטיח שאף שחקן לא יהיה ביג בליינד פעמיים ברציפות.
 • אם השחקן שאמור היה להציב את הסמול בליינד מודח, יהיה ביג בליינד אחד (אף שחקן לא יציב את אותו בליינד פעמיים).
 • ברגע שעברה כמות סבירה של זמן והייתה קריאה לשעון על ידי איזשהו שחקן אשר יושב ליד השולחן, לשחקן אשר תורו לפעול יינתן מקסימום של 50 שניות כדי לקבל החלטה. אם לא בוצעה שום פעולה לפני שתם הזמן, תהיה ספירה לאחור של 10 שניות שאחריה  תהיה הכרזה על כך שהיד מתה. אם השחקן לא פעל לפני ההכרזה, היד מתה.
 • שחקנים שהודחו באותה היד בשולחנות שונים יהיו ב"תיקו" על המקום בטורניר והפרס הכספי. המקומות בטורניר של שחקנים שהודחו באותה היד באותו השולחן ייקבעו על ידי ספירת צ'יפים בתחילת היד שגרמה להדחה: השחקן שהיתה לו את ספירת הצ'יפים הנמוכה יותר בתחילת היד ייחשב למי שהודח ראשון. שחקנים שהודחו חייבים לפנות את כיסאותיהם באופן מיידי..
 • 'ציד ארנבות' אסור. אחרי הענקת הקופה, הדילר יאסוף את הקלפים לקראת היד הבאה.
 • כשטורנירים מתקרבים ל"שלב הכסף", מנהל הטורניר עשוי להכתיב משחק של יד אחרי יד (Hand for Hand) כשיטה לקבוע את מיקום השחקן בטורניר, שבו כל יד מתחילה בו זמנית בכל השולחנות (מנהל הטורניר גם עשוי להכתיב כי כל סיבוב הימורים יחולק בו זמנית). אם שחקן באול אין ועומד בפני פתיחת קלפים בעת ששיחק יד אחרי יד, היד תופסק, ותמשיך רק לאחר ששאר הידיים בכל שאר השולחנות הסתיימו.

 

הוגנות הטורניר והתנהגות שחקנים:

 • ההוגנות והספורטיביות של הטורניר הן ערך עיקרי והחלטות השיפוט יילקחו ברוח זו.
 • על השחקנים לדבוק ברוח הטורניר וכלליו אשר אוסרים משחק או פעולה שהיא בלתי חוקית, לא אתית או מהווה רמאות או קנוניה (שיתוף פעולה בין שחקנים).
  • רמאות מוגדרת כפעילות שעושה שחקן כדי לעבור על חוקי המשחק על מנת להשיג יתרון, לדוגמא: גניבת צ'יפים, העברת צ'יפים בין טורנירים, שימוש בצ'יפים חיצוניים, סימון קלפים, החלפת קלפים או שימוש בכל מתקן לרמאות.
  • קנוניה מוגדרת כהסכם בין שני שחקנים או יותר להשתתף בפעילות לא חוקית או לא אתית כנגד שחקנים אחרים, כדוגמת: העברת צ'יפים (Chip Dumping), משחק עדין (Soft play- כהסכם בין שחקנים לא להמר או לא להעלות אחד כנגד השני).
 • עונשים מקובלים במקרים כאלו ינועו בין השעייה מסיבוב ועד להרחקה מהטורניר ללא החזר כספי.
 • כל שחקן זכאי לצפות להתנהגות תרבותית ומנומסת מהשחקנים האחרים. כל שחקן שנתקל בהתנהגות לא תרבותית ומנומסת או פוגענית בכל צורה שהיא מתבקש ליידע מיידית את מנהלי הטורניר. שחקנים המפרים חוק זה, צפויים לעונשים.
 • שחקנים מחויבים לשמור על שחקנים אחרים בטורניר ולשמור על ההגינות של הפעולות כל הזמן. לפיכך, הדברים הבאים אסורים על השחקנים, בין אם הם ביד ובין אם לא:
  • חשיפת תוכנן של ידיים חיות או מקופלות.
  • יעוץ או ביקורת על אופן משחק בכל עת.
  • קריאת יד שלא נחשפה על השולחן.
 • שחקן שחושף את קלפיו כשיש עוד פעילות אחריו עשוי להיענש, והעונש יחל בסוף היד.
 • משפטי תנאי המתייחסים לפעולה עתידית אינם סטנדרטיים ואינם רצויים, הם עשויים להיות מחייבים ו / או לגרור עונש על פי שיקול דעתו של מנהל הטורניר.
 • אם בסיבוב ההימורים האחרון השחקן האחרון לפעול מבצע צ'ק או השוואה עם היד הטובה ביותר האפשרית ביחס ללוח, זה ייחשב כקנוניה ויגרור עונש.
 • עונש עלול להיות מופעל אם השחקן מפר אחד מהכללים, או מתנהג בצורה לא אתית ובלתי ספורטיבית. עונשים העומדים לרשות מנהל הטורניר כוללים אזהרות מילוליות, עונשי "החמצת יד", ופסילות. פרט לעונש של יד אחת, עונשי "החמצת יד" יבוצעו באופן הבא: השחקן שנענש יחמיץ יד אחת עבור כל שחקן, כולל את עצמו, אשר נמצא בשולחן בזמן נתינת העונש, מוכפל במספר הסיבובים שנקבעו בעונש. לתקופה של העונש, השחקן הנענש יישאר רחוק מהשולחן אך ימשיכו לחלק לו ידיים.
 • על מנת לשמור על סביבה נעימה עבור כל השחקנים, מנהל הטורניר עשוי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להעניש, להשעות או לפסול משתתף אשר פועל באחת הדרכים הבאות, אך לא מוגבל ל- :
  • פועל שלא בתורו במכוון ו / או באופן חוזר ונשנה.
  • באופן מכוון מקפל ו/או משליך קלפים לmuck שלא בתורו, כולל עזיבת השולחן לפני שהגיע תורו לפעול.
  • במכוון ו / או באופן חוזר ונשנה חושף את קלפיו בטרם נגמרו כל הפעולות בשולחן.
  • חושף קלפים שנזרקו בזמן שהיד עדיין מתנהלת.
  • כל צורה של soft play, כולל הסכם בעל פה או ברור.
  • מכווין או שולט בפעולות של שחקן אחר.
  • זורק קלפים מהשולחן, על הדילר או על שחקן אחר בצורה תוקפנית ו / או פוגענית.
  • מאמץ התנהגות פוגענית וטורדנית, כולל חגיגות מוגזמות.
  • לובש בגדים או חומרים אחרים שנושאים מילים או תמונות המציגות מסרים מעליבים, פוגעניים, גזעניים, בלתי חוקיים או תוקפניים.
  • תוקף באופן מילולי או פיזי מתחרים אחרים, חברי צוות הטורניר או צופים באירוע.
  • מציג סימנים של שכרות או שימוש בחומרים אחרים המסכנים את הניהול התקין של הטורניר או גורם לחוסר כבוד למתחרים אחרים, לצוות או לצופים.

*הוכן בסיוע TheMֹ_Wolf

IPC NEWS
 • ב-1.8 - סבב ה"יוניבט אופן" במריוט, בוקרשט
 • שיא הקיץ - שיא האקשן - בורגאס, 25.7.18!
 • דין ביטמן מישראל - המנצח של IPC וורנה!
 • ב-1.8 - סבב ה"יוניבט אופן" במריוט, בוקרשט
 • שיא הקיץ - שיא האקשן - בורגאס, 25.7.18!
 • דין ביטמן מישראל - המנצח של IPC וורנה!
 • ב-1.8 - סבב ה"יוניבט אופן" במריוט, בוקרשט
 • שיא הקיץ - שיא האקשן - בורגאס, 25.7.18!
 • דין ביטמן מישראל - המנצח של IPC וורנה!
 • ב-1.8 - סבב ה"יוניבט אופן" במריוט, בוקרשט
 • שיא הקיץ - שיא האקשן - בורגאס, 25.7.18!
 • דין ביטמן מישראל - המנצח של IPC וורנה!
 • ב-1.8 - סבב ה"יוניבט אופן" במריוט, בוקרשט
 • שיא הקיץ - שיא האקשן - בורגאס, 25.7.18!
 • דין ביטמן מישראל - המנצח של IPC וורנה!
 • ב-1.8 - סבב ה"יוניבט אופן" במריוט, בוקרשט
 • שיא הקיץ - שיא האקשן - בורגאס, 25.7.18!
 • דין ביטמן מישראל - המנצח של IPC וורנה!
 • ב-1.8 - סבב ה"יוניבט אופן" במריוט, בוקרשט
 • שיא הקיץ - שיא האקשן - בורגאס, 25.7.18!
 • דין ביטמן מישראל - המנצח של IPC וורנה!
 • ב-1.8 - סבב ה"יוניבט אופן" במריוט, בוקרשט
 • שיא הקיץ - שיא האקשן - בורגאס, 25.7.18!
 • דין ביטמן מישראל - המנצח של IPC וורנה!
 • ב-1.8 - סבב ה"יוניבט אופן" במריוט, בוקרשט
 • שיא הקיץ - שיא האקשן - בורגאס, 25.7.18!
 • דין ביטמן מישראל - המנצח של IPC וורנה!
 • ב-1.8 - סבב ה"יוניבט אופן" במריוט, בוקרשט
 • שיא הקיץ - שיא האקשן - בורגאס, 25.7.18!
 • דין ביטמן מישראל - המנצח של IPC וורנה!
מעוניין בפרטים נוספים?
מלא את הפרטים הבאים:

 מאשר קבלת דיוור פרסומי